סדנת שימור לקוחות


סדנת "שימור לקוחות"

שימור לקוחות הינו מרכיב חשוב והכרחי בכל מוקד שירות ומכירה בארגון. מחקרים רבים מוכיחים את הכדאיות בהשקעה בשימור לקוחות קיימים, למעשה - שימור לקוח קיים שווה לארגון פי 5 עד 7 על פני גיוס לקוח חדש. נתונים אלו המוכחים פעם אחר פעם בבדיקת כדאיות מודגשים בסדנת שימור לקוחות לצד מתן הכלים המקצועיים לשימור לקוחות בארגון. סדנת שימור לקוחות מעניקה למשתתפים את מגוון הכלים לשימור לקוח.

בין הנושאים בסדנת "שימור לקוחות":  

  • מדוע לקוחות נוטשים? בירור הסיבות והתרחישים לנטישת לקוחות.
  • נעסוק בעקרונות מרכזיים בתהליכי שימור לקוחות תוך טיפול מקצועי בסיבות לנטישת לקוחות.
  • כלים בתקשורת אפקטיבית ומיומנויות העברת מסרים בתהליכי שימור לקוחות, הן לשימור לקוחות בשירות טלפוני והן לשימור לקוחות בפגישה פרונטאלית.
  • חשיבות ההקשבה והבעת האמפתיה במהלך שימור לקוח – כלים ותרגול!
  • מיומנויות טיפול בהתנגדויות לקוח בתהליכי שימור לקוחות.
  • בסדנת שימור לקוחות ניתן כלים ארגוניים לשימור לקוחות, להגדלת נאמנות הלקוח לארגון ולמניעת נטישת לקוחות - "להקדים תרופה למכה".
  • פיתוח והתאמת תסריט שיחה לשימור לקוחות המבקשים לנטוש או לעבור למתחרה.

שיטת הנחייה: סדנת שימור לקוחות משלבת הנחיה באמצעות מצגת, תרגולים בקבוצה וסימולציות ליישום בפועל. לאורך הסדנא ננתח דפוסי לקוחות נוטשים בארגון ונתרגל פתרונות לשימור לקוחות אפקטיבי בעבודה קבוצתית, זוגית ועצמאית.

משך סדנת שימור לקוחות : 4-8 שעות

אבחון מקדים בעזרת בקרת לקוח סמויכחלק מתהליך אבחון מקדים לסדנת שימור לקוחות בהנחייתנו, אנו ממליצים על עריכת בקרת לקוח סמוי בארגון. לקוח סמוי פרונטלי או לקוח סמוי טלפוני יכול לתת תמונת מצב מקצועית ושלמה על הארגון, עובדיו, שיטות שימור לקוחות, שיטות המכירה, טיפול בהתנגדויות ועוד. סדנת שימור לקוחות מטעמינו תשלב את הממצאים אשר יעניקו למשתתפים חוות דעת אובייקטיבית מהשטח וכלים ליישום!  לפרטים נוספים על בקרת לקוח סמוי אנא לחץ/י כאן!קרא/י במאמרים שפרסמנו בנושא שימור לקוחות או שירות לקוחות: