תקנון לגולש ו/או רוכש באתר:

 • הקדמה:
 1. מטעמי נוחות נוקט התקנון, והמוצרים המוצעים לך לרכישה בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בהם מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 2. השימוש באתר ו/או במוצרים על תוכניהם והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 3. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 4. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
 5. אין לעשות באתר ו/או במוצרים ו/או בשירותים או באמצעותו/ם כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 6. ההרשמה כמנוי ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים באתר מיועדת ומותרת לגילאי ח"י ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.
 7. אין לרשום אדם אחר ו/או לרכוש בשם אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
 8. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת והתנאים החדשים שיקבעו יחייבו את רוכש הערכה.
 • רקע כללי:
 1. "משכוכית – ייעוץ והדרכה" וILEAD הנה מותג מוביל בישראל לשירותי ייעוץ ארגוני, פיתוח הדרכה ושירותי הדרכות אשר בין קהל לקוחותיה נמנים חברות וארגונים מובילים במשק, קטנים ועד גדולים.
 2. בנוסף לאתר הקיים, "משכוכית – ייעוץ והדרכה" הקימה אתר נוסף, חנות אינטרנטית נוספת תחת המותג "My-WorkBooks.com” ואת אתר ILEAD להדרכת אנשי מכירות למכירת מוצרים ושירותים (להלן: "הערכה" ו/או "הערכות" ו/או "מחברת העבודה" ו/או  "מחברות העבודה" ו/או "המוצר" ו/או "המוצרים" ו/או השירות ו/או השירותים).
 3. בעמוד מכירת "מחברות העבודה" קיימות מחברות עבודה שונות ומגוונות הכוללות מחברת קריאה ועבודה אישית, ללימוד ותרגול מגוון נושאים מהם ניתן להתרשם בעמוד "המוצר".
 4. ה"מוצרים" עשויים להשתנות מעת לעת, על תוכנם, היקפם או הנתונים המוצעים בהם.
 5. בעמוד מכירת "ערכות ההדרכה" קיימות ערכות שונות ומגוונות הכוללות מרכיבים שונים (כגון: רעיונות למאמרים, סרטונים, תרגילים, מצגות, הפניות וכיוצ"ב) כל ערכת הדרכה כוללת מרכיבים שונים מהם ניתן להתרשם בעמוד "המוצר".  
 6. "ערכות ההדרכה" המוצעות נועדו למנחים אשר יש להם ידע בסיסי קודם בהנחיה ובהדרכה והן פותחו על מנת להקל על תהליך פיתוח ההדרכה של המנחה המיועד.
 7. בעמוד "שירותים" מוצעים שירותי ייעוץ והדרכה המוצעים כחלק ממערך השירותים מטעם "משכוכית ייעוץ והדרכה"
 • זכויות יוצרים:
 1. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.
 2. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של רוכש מחברות העבודה ו/או הערכה ו/או השירות אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש במוצר הנרכש ו/או בחלקים מתכולתו לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.
 3. ברכישת ערכות הדרכה / מארזי הדרכה יודגש כי אין להעבירה לאדם אחר שלא בהסכמת הנהלת האתר בכתב ומבלי שהאדם האחר שילם עבור הערכה ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה והוא קיבל אותם על עצמו.
 4. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, גזעני, או בלתי חוקי.
 5. המידע והחומרים המוצעים באתר ו/או במחברות העבודה ו/או בערכות ההדרכה אינם המצאות, אך יחד עם זאת הנם מהווים רקע לעיון וריכוז התכנים ממקורות שונים. המקורות השונים מוגנים בזכויות יוצרים הן של בעלי האתר ו/או של המקורות השונים ותמיד לפני שימוש במקורות ו/או בערכות יש לבדוק מה הם זכויות היוצרים של כל תוכן ותוכן ולקבל את רשותו של בעל זכויות היוצרים ו/או בעל הקניין הרוחני הרלוונטי.
 6. סידור הערכות, הגשתן והרעיונות בהן הנן פרי יצירתה של חברת משכוכית – ייעוץ והדרכה. ערכת ההדרכה מיועדת לשימוש הלקוח הרשום בחשבונית בלבד. יובהר כי  הפצת ו/או העברת הערכה ו/או חלקים ממנה הנה אסורה. הפצה והעברה של חומר כאמור מהווה בין היתר הפרת יוצרים ועוולה מסחרית ו/או עבירה על כל דין ו/או נוהג והחברה שומרת לעצמה את הזכויות לפנות לערכאות משפטיות כנגד כל מי שייפגע בזכויותיה.
 7. הערכה המוצגת תחת "ערכות ההדרכה" להלן וההפניות בה (ללינקים, תרגילים, מאמרים, סרטונים וכד') מהווה אוסף של רעיונות והמלצות להדרכה – אך איננה משקפת קנייה או מכירה של זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני בהפניות המוזכרות וכל פעולה הכוללת שימוש בחומרים אלו או הצגתם בסדנא דורשת את בדיקתך המקדימה מול בעלי הזכויות. 
 8. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
 • רישיונות שימוש:
 1. יש להשתמש בערכה ו/או בכל חומר אחר המוצע באתר באמצעות רישיונות שימוש כחוק לתוכנות Office, Word, PP, Photoshop. ברכישת הערכה הקונה מצהיר שהוא בעל רישיונות שימוש חוקיים בתוכנות אלו, בעזרתן ניתן לקרוא חלקים מערכות ההדרכה ו/או חלקים מהקבצים שיישלחו לרוכש.
 2. מכלול החומרים ו/או המידע המופיע באתר נכתבו ונערכו תוך שימוש בתוכנות בעלות רישיון בלבד.
 3. תמיד לפני השימוש בתכני האתר ו/או בתכני הערכה יש לבדוק תחילה מה הן זכויות היוצרים החלות על כל חומר וחומר ולקבל ו/או לרכוש את רשותו של בעל זכויות היוצרים, לרבות שימוש בסרטונים, קישורים ("לינקים") מאמרים, תרגילים, רעיונות וכד'.
 • אחריות מקצועית:
 1. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 2. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר או מאתרים אחרים המפנים לאתר, האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
 3. חברת משכוכית-ייעוץ והדרכה וILEAD להדרכת אנשי מכירות והנהלת האתר אינה אחראית לאופי ביצוע הפעילויות ולאופי ההנחיה, גם אם נעשתה בעזרת "ערכות ההדרכה" אשר נרכשו ממנה.
 4. רוכש הערכה באתר מבין ומודע שהרעיונות המוצעים באתר ובערכה הנו באחריותו הבלעדית ואין ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי מנהל האתר ו/או מי מטעם  חברת משכוכית ו/או חברת ILEAD.
 5. אחריות בסעיפים 28 ו- 29 לעיל תהא רלוונטית לכל הסוגים- אחריות מקצועית, צד ג' וכיוצ"ב.
 6. ויודגש בעצם רכישת הערכה מוותר הרוכש מראש על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בגין כל נזק שעלול להיגרם לו מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה ו/או הנהלת האתר ו/או כותב הערכה.
 7. הגבלת אחריות: גם אם, חלילה, ייקבע בית המשפט כי נגרמה לרוכש הערכה נזק מכל מין וסוג שהוא, מסכים בזאת הרוכש, כי סכום הפיצוי המקסימלי לו הוא יהיה זכאי הוא עלות הערכה שרכש ולא יותר מכך.  
 8. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
 9. למען הסדר הטוב, מומלץ בזאת לרוכש הערכה לבטח עצמו באמצעות ביטוחים מקצועיים טרם שעסק בהנחיית הסדנאות.
 • תנאי אספקה ודמי משלוח

36. מחירי הפריטים באתר אינם כוללים דמי משלוח והם יפורטו ויתעדכנו מעת לעת באתר החברה.

ביטול רכישת הפריטים והחזרתם

37. ביטול עסקה על ידי הלקוח דרך האתר ייעשה תוך 2 ימי עסקים מיום השלמת העסקה באתר, ובתנאי שהמוצרים טרם נשלחו ללקוח בין אם בדואר אלקטרוני, בין אם הורדו באתר ובין אם בדואר ישראל.

38. מובהר בזאת כי בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף 14 ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, לא תתאפשר החזרה של המוצרים הנמכרים באתר.

39. ביטול עסקה אפשרי עבור מוצרים שטרם נשלחו ללקוח בלבד באחת מהדרכים הבאות: 

 • בפקס שמספרו 072-3500343.
 • בדואר אלקטרוני המפורסם באתר.
 • בעת ביטול עסקה בסעיף לעיל, כספו של הלקוח יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, ובתנאי שהמוצר טרם נשלח ללקוח, וזאת למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.
 • לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול, ולכן מרגע שליחת מחברות העבודה ו/או ערכות ההדרכה העסקה איננה ניתנת לביטול.
 • לא ניתן לבצע / החזרות או החלפות מוצרים.

שונות:

40. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו הנה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.

 1. אי ציות ו/או אי קיום תנאי מתנאי התקנון יקנה למנהל האתר את האפשרות לתבוע ו/או לדרוש פיצוי ללא הוכחת נזק מעושה השימוש בסך של 15,000 ₪ + מע"מ.
 2. בכל מקרה בו בית המשפט יקבע כי לרוכש הערכה מגיע פיצוי מכל מין ו/או סוג שהוא, הרי שרוכש הערכה מסכים בזאת כי הפיצוי לא יעלה על עלות הערכה.