06 Feb
06Feb

ארגונים רבים הפנימו את העובדה כי עבודת צוות הינה עבודה שתגמולה הינה משולשת- לפרט, לקבוצה ולארגון כולו. לפרט מכיוון שהפרט חש חלק מקבוצה, שווה ערך אשר תורם ומשמיע קולו. לקבוצה כולה, מכיוון שעבודה קבוצתית כוללת פחות עבודה לכל פרט ופרט בה, ולארגון כולו מכיוון שהארגון הן מקבל עבודה אשר מורכבת מ-דעות ומ-זוויות ראייה של אנשים שונים (עבודה יסודית יותר שהינה תוצר של משא ומתן, דיונים וויכוחים עד שהטוב ביותר הוחלט) והן פרטים בארגון אשר פועלים בלהט רב יותר, באחווה ובתחושת הזדהות עם הארגון. לפי Coopman, 2001 (בתוך סומך ו-דרך-זהבי, 2008), ארגונים עוברים לעבודה הבנויה על עבודת צוות בשל תנועה חברתית עולמית המונעת ממניעים אידיאולוגים- פילוסופיה דמוקרטית, ובשל שינויים ארגוניים הכוללים ביזור בקבלת החלטות וחלוקת עוצמה שווה יותר בארגונים. כפי שבארגונים עבודת צוות משתלמת לכל הצדדים והגורמים, ותוצאותיה הן תפוקות גבוהות יותר, הזדהות עם הארגון, יחסים בין אישיים טובים כך היא עבודת צוות במכירות. טעות לחשוב שעבודת צוות במכירות גורמת לתחרותיות, מחלוקות ודילמות אין ספור. בפועל מדובר על שילוב של כוחות ומוחות, על שיתוף של שיטות מכירה שונות ועל מוטיבציה גבוהה יותר. עבודת צוות במכירות הן מורידה את כובד המשקל והאחריות המוחלטים כאשר הפרט מוכר לבד, והן מעניקה לימוד פורה של התנהלות מכירתית שונה. כמו כן, עבודת צוות במכירות שוברת את שגרת ה"זאב הבודד" של איש המכירות, גורמת לאחווה בין אנשי המכירות השונים בארגון ויוצרת לויאליות גבוהה יותר כלפי הקולגות לעבודה והארגון עצמו. והתוצאות בשטח הן- מכירות קלות יותר, אחוזי מכירות גבוהים יותר ואנשי מכירות ההופכים למקצועיים יותר.

חברת iLEAD  להדרכת אנשי מכירות מובילה בהדרכת מכירות, קורס מכירות, סדנת מכירות, אימון מכירות, והדרכת שימור לקוחות או קורס שירות. בנוסף, בiLEAD  אנו מציעים חנות מקוונת לאנשי מכירות עם סל כלים ומוצרים ללימוד ולהצלחה במכירות, ביניהם ספרי הדרכת מכירות, ערכות הדרכת מכירות ורעיונות ללימוד ותרגול עצמי.  

סדנאות ILEAD להדרכת אנשי מכירות: