06 Feb
06Feb


איך למכור נכון זוהי אמנות שאפשר ללמוד 

ראמאצ'נדרן הוא נוירולוג ופסיכולוג אשר כתב את הספר "המוח הגמיש - סיפורים מקו החזית של חקר המוח", במחקריו מצא ראמאצ'נדרן כי האדם מסוגל לרשת מחדש את מסלולי המוח שלו באמצעות דימיון מודרך. נתון זה מתווסף לנתונים רבים כל כוח החשיבה והמוח ביצירת ושינוי מציאות (הן פיזית והן נפשית). אחת התעלומות שהמדע והפסיכולוגיה דנים לגביה עשרות בשנים היא שאלת הביולוגיה מול הסוציולוגיה. 

האם אדם הוא תוצר של גנטיקה וביולוגיה או סוציאליזציה (חיברות)? ואם האדם הינו תוצר של שילוב בין השניים, מה משפיע יותר על האדם הביולוגיה או הסוציאליזציה? תשובה חד משמעית אין אך בשנים האחרונות המחקרים מוכיחים את כוחה העולה של הסוציאליזציה, של הכוח החברתי, המאפשר ליחיד להוציא לפועל יכולותיו, כישרונותיו ואת הפוטנציאל שבו. מחקרים אלו הינם רוח גבית לתהייה של מנהלי מכירות לגבי הכשרת אנשי מכירות. מכירות היא אמנות שאפשר ללמוד. תחום המכירות כולל בתוכו 'עולם ומלואו' של יכולות, תכונות והתנהגות הלכה למעשה ומדובר על התנהגויות ברות לימוד- שכנוע, אסרטיביות, הקשבה, תקשורת בין אישית, קריאת שפת גוף, טיפול בהתנגדויות, פתרון קונפליקטים, זיהוי סגנונות תקשורת של לקוחות ועוד. 

יכול להיות שאיש מכירות אחד הינו בעל בטחון עצמי רב יותר מהשני, יכול להיות שאשת המכירות האחת הינה כריזמטית יותר מאשת המכירות האחרת, ועדיין אנשי מכירות יכולים להיות תותחים במכירות באשר הינם הם (מהם התכונות והיכולות המקוריות שלהם), לאחר הדרכה מקיפה, מקצועית ואינטנסיבית של ידע אקדמאי, תיאורטי ומעשי הנשען על עולם השיווק, הפרסום והמכירות.

חברת iLEAD  להדרכת אנשי מכירות מובילה בהדרכת מכירות, קורס מכירות, סדנת מכירות, אימון מכירות, והדרכת שימור לקוחות או קורס שירות. בנוסף, בiLEAD  אנו מציעים חנות מקוונת לאנשי מכירות עם סל כלים ומוצרים ללימוד ולהצלחה במכירות, ביניהם ספרי הדרכת מכירות, ערכות הדרכת מכירות ורעיונות ללימוד ותרגול עצמי.  

סדנאות ILEAD להדרכת אנשי מכירות: