ליוונו מאות מנהלים ועובדים בקמעונאות, הצטרפו להצלחה!